Przygotowanie do Bierzmowania

kontrakt kandydata do Bierzmowania

podział na grupy: - ks. Piotr

podział na grupy: - ks. Radosław

Ogłoszenia dla kandydatów!

Bierzmowanie 2013 r. zdjęcia i montaż filmu - p. Rafał Świłło

TERMINARZ SPOTKAŃ

TERMINARZ SPOTKAŃ - LUTY

TERMINARZ SPOTKAŃ - MARZEC

TERMINARZ SPOTKAŃ - KWIECIEŃ

W czwartek (27 marca) na godz. 19.00 zapraszamy wszystkich kandydatów przygotowujących się do bierzmowania na wielkopostne nabożeństwo pokutne.

 

Drukuj