Podziękowania Caritas

sobota, 20 września 2008 21:19

11.gifCaritas parafialna składa serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom, którzy wsparli jesienną akcję wyposażenia dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin w wyprawki szkolne. Dzięki Państwa szczodrości pomogliśmy 53 uczniom. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się indywidualnemu darczyńcy, który przekazał znaczną ilość zeszytów, kredek, plasteliny oraz  innych akcesoriów niezbędnych w piórniku „zerówkowicza”.

Każdy czyn miłosierdzia przyniesie plon stokrotny, o czym przekonują słowa Nauczyciela z Nazaretu: „Dawajcie, a będzie wam dane”(Łk.6,38).  Niechaj Pan ześle na naszych dobroczyńców  wszelkie łaski  i obdarzy ich pomyślnością, o co modlimy się zawsze na Mszach świętych w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Jeszcze raz z serca płynące Bóg zapłać.

Drukuj