Poniedziałek, 8 Marca 2021

Grupy Parafialne

Zastęp Rycerski św. Michała Archanioła

Celem Rycerstwa jest wynagradzanie Bogu za grzechy ludzkości, wypraszanie nawrócenia grzesznikom oraz codzienne odmawianie prostego egzorcyzmu, celem odpędzenia złych duchów od siebie, Kościoła i całego świata, a zwłaszcza od kuszonych przez szatana. Motto Rycerzy to: Pokora – Wiara – Nadzieja. Spotkania modlitewne odbywają się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 16.00 - 18.00 i kończą się Mszą Św.

Ruch Rodzin Nazaretańskich

Wspólnota ta w szczególny sposób oddaje cześć Świętej Rodzinie z Nazaretu, która wynika z przekonania o niezwykłej roli Matki Bożej w życiu wiary i zapatrzenia się w ukryte życie Świętej Rodziny w Nazarecie. Do Ruchu należą nie tylko rodziny, są wśród nich również osoby samotne. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, podczas których rozważane jest Pismo Święte i różne teksty duchowe w kontekście codziennego życia.

Wspólnota Ministrantów

Głównym celem tej grupy jest stała formacja liturgiczno-duchowa chłopców, realizowana poprzez przygotowanie do czynnego udziału w życiu Kościoła, uwrażliwienia na piękno liturgii, a także na rozwój pewnych sprawności intelektualnych i fizycznych. W ramach formacji stałej każdy ministrant zdobywa wiedzę oraz umiejętności praktyczne w obrębie poszczególnych stopni ministranckich. Spotkania te odbywają się raz w tygodniu.

Koło Misyjne

Spotkania odbywają się regularnie w każdą niedzielę. W czasie tych godzinnych spotkań przybliżane są warunki życia dzieci krajów misyjnych oraz praca misjonarzy poprzez m.in. czytanie czasopism, listów z misji, oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie świadectw.

Caritas Parafialna

W ramach działalności grupa ta świadczy doraźną pomoc materialną i żywnościową osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Ważnym elementem poczynań Caritasu jest organizowanie różnorodnych form pomocy dla dzieci i młodzieży szkolnej i studenckiej. Poza wspomaganiem materialnym, Caritas troszczy się także duchowo o potrzebujących.

Bielanki

Dziewczęca Służba Maryjna, najmłodsza grupa w parafii. Spotkania formacyjne odbywają się w piątki, gdzie dziewczęta mogą pogłębiać swoją wiedzę o Panu Bogu i Matce Bożej, w dalszym ciągu uczyć się kochać ludzi i im pomagać.

Żywy Różaniec

Składa się z 50 Róż Różańcowych, które każdego dnia wypraszają przez Maryję u Pana Jezusa łaski dla rodzin należących do parafii, ojczyzny i świata. W pierwsze soboty miesiąca odbywają się zawsze zmiany tajemnic różańcowych. Nabożeństwo rozpoczyna się o 19.00 adoracją Najświętszego Sakramentu, wspólnym różańcem i litanią do Najświętszej Maryi Panny natomiast o 20.00 rozpoczyna się Msza Św., a wszystko wieńczy Apel Jasnogórski.

Wspólnota Niepełnosprawnych i Chorych

Stanowią ją osoby cierpiące, chore, niepełnosprawne, a także osoby opiekujące się potrzebującymi. Grupa duchowo łączy się ze wszystkim chorymi poprzez modlitwę, jeśli to możliwe poprzez odwiedziny, a także cierpienia i trudy włącza w intencje całego Kościoła. Spotkania Eucharystyczne odbywają się w każdą trzecia niedzielę miesiąca.

Wspólnota Krwi Chrystusa

Posiada dar i zadanie kształtowania siebie we Krwi Chrystusa. Przejawia się to przez pełny udział w sakramentach, a w szczególności w codziennej Eucharystii; codzienne modlitwy do Krwi Chrystusa, a także poprzez cotygodniowe spotkania wspólnoty, na których rozważane jest Słowo Boże oraz dzielenie się świadectwem z ubiegłego tygodnia. Grupa Krwi Chrystusa realizuje się nie tylko w modlitwie, ale także w działaniu m.in. poprzez aktywny udział jako wolontariusze w parafialnej Caritas.

Stowarzyszenie Rodziny Kolpinga im. Bronisława Markiewicza

Celem grupy jest trwanie mocno w wierze, troska o rodzinę, docenianie wartości i godności pracy oraz pomaganie lokalnym społecznościom w szczególności osobom bezrobotnym, dzieciom i młodzieży. Członkowie Rodziny Kolpinga wspiera działanie ośrodka Michael.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Michael”

Służba wspólnoty to przede wszystkim różne w formie spotkania modlitewne. Bardzo ważnym elementem poza kształtowaniem się duchowo we wspólnocie, jest formacja osobista. Spotkania odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.00. Strona naszej wspólnoty: www.michaelbem.odnowa.org

Domowy Kościół

Obejmuje małżeństwa, skupiające się w poszczególnych kręgach formacyjnych, które realizują program Ruchu Światło – Życie. Małżeństwa dzielą się życiem, wspólnie się modlą, pogłębiają wiedzę religijną, rozważają Słowo Boże, a w swoich środowiskach starają się być świadkami żyjącego Chrystusa. Spotkania formacyjne odbywają się regularnie, co miesiąc, a w każdą 3 niedzielę spotykają się na Eucharystii.

Oaza Dzieci Bożych

Jest wspólnotą, wokół której spotykają się dzieci od 5 do 12 lat. Głównym założeniem jest przekazywanie dzieciom, już od najmłodszych lat konkretnej wiedzy dotyczącej wiary i Kościoła, a także budowanie w nich świadomości, że wiara, którą wyznają powinna się przekładać na postawę w życiu codziennym. Dzieci należące do Oazy spotykają się w każdą niedzielę na Mszy Św. o godz. 11.30 oraz dodatkowo na spotkaniach formacyjnych w każdą sobotę o godz. 10.00.

Oaza Młodzieżowa

Jest to wspólnota młodych ludzi, którzy chcą pogłębić swoją wiarę i rozwijać życie duchowe. Co roku jest realizowany program formacyjny Ruchu Światło – Życie wytyczony przez ks. Franciszka Blachnickiego oraz włączenie się w rozważania związane z hasłem roku. Oprócz spotkań formacyjnych dla poszczególnych stopni, raz w tygodniu w piątek o godz. 18.00 odbywają się spotkania formacyjne dla całej grupy oazowej. Młodzież oazy włącza się aktywnie w duchowe życie parafii.

Koło Przyjaciół Radia Maryja

Powstało przy naszej parafii w 2004 roku z inicjatywy grupy wiernych zaangażowanych w życie parafialne i słuchających Rozgłośnii Toruńskiej. Jego głównym zadaniem  jest szerzenie informacji o Radiu Maryja, pozyskiwanie nowych słuchaczy oraz przyjmowanie ofiar na jego działalność, które są następnie przekazywane do Torunia. Zajmuje się takzę kolportażem książek i prasy katolickiej. W każdą II niedzielę miesiąca członkowie oraz sympatycy uczestniczą w Mszy Świętej o godz. 8.30, po której odbywa się spotkanie modlitewno-formacyjnym w salce na plebani. Opiekunem Koła jest ks. Jan Sereda.

Drukuj PDF

Powrót

Nowości


Warning: Creating default object from empty value in /parafia_archiwum1/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /parafia_archiwum1/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /parafia_archiwum1/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /parafia_archiwum1/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /parafia_archiwum1/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Popularne


Warning: Creating default object from empty value in /parafia_archiwum1/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /parafia_archiwum1/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /parafia_archiwum1/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /parafia_archiwum1/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /parafia_archiwum1/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Copyright © Parafia Matki Bożej Królowej Aniołów 2021

Autorzy szablonu strony: Joomla Templates