Poniedziałek, 8 Marca 2021

Chrzest

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w każdą Niedzielę na Mszy św. w kaplicy Aniołów o godz. 13.00. Chrzest dziecka rodzice zgłaszają w kancelarii parafialnej przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem.

Niezbędne dokumenty to:
- wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC,
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres,
- zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Chrzestnym może być ten, kto:
- jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy ich nie ma przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania,
- ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku,
- jest wierzącym i praktykującym katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
- jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,
- nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest,
- uczniowie szkół średnich - uczęszczający na katechizację.

Chrzestni nie będący naszymi parafianami zobowiązani są przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii o możliwości pełnienia tej godności. Świecę i Białą Szatę do sakramentu rodzice załatwiają we własnym zakresie. W dniu uroczystości prosimy o przybycie przynajmniej 20 minut przed rozpoczęciem Mszy św. i zgłoszenie sie do zakrystii celem podpisania stosownych dokumentów. Rodzice i chrzestni powinni w czasie chrztu dziecka przystąpić do Komunii świętej.

Obowiązkowa katecheza przedchcielna dla Rodziców i Chrzestnych odbywa się w każdy piątek miesiąca o godz. 19.00 w sali na plebanii. 

FOTOGRAFOWANIE W CZASIE CHRZTU ŚWIĘTEGO:

Zgodnie 
,,Zawodowi fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy - okazjonalnie lub na sposób stały - zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są zobowiązani uprzednio ukończyć specjalny kurs zorganizowany przez Diecezjalną Komisję ds. Liturgii oraz otrzymać pisemne upoważnienie miejscowej władzy diecezjalnej”. (…) Fotograf lub operator winien zgłosić się odpowiednio wcześniej do proboszcza lub rektora oraz do prezbitera, który ma przewodniczyć celebracji, aby z nimi uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swej czynności. Wszyscy inni fotografowie i operatorzy nie mogą samowolnie użytkować swego sprzętu w czasie sprawowanej liturgii. Przed rozpoczęciem celebracji odpowiedzialny za kościół powinien poinformować zgromadzonych o tym, że w czasie liturgii fotografować lub filmować mogą jedynie osoby do tego upoważnione. 
(…) Osoby upoważnione do fotografowania lub filmowania podczas czynności liturgicznych winny być odpowiednio i godnie ubrane” (Komisja Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego).
 
Zgodnie ze wskazaniami Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego, osobą upoważnioną przez proboszcza naszej parafii na sposób stały jest pan Rafał Świłło. Fotograf ten posiada świadectwo ukończenia kursu organizowanego przez Kurię Metropolitalną Warszawską. 
 
FOTOGRAFOWANIE PRYWATNYM APARATEM DOZWOLONE JEST TYLKO PO ZAKOŃCZENIU UROCZYSTOŚCI.
 
Zakres wykonywania fotografii uzgadniają zainteresowani indywidualnie z fotografem według następującej oferty: 
 
PAKIETY FOTOGRAFICZNE 10.02.2014-31.12.2014
1. Zdjęcia z uroczystości chrztu świętego w albumie 13x18: 150-200 PLN
2. Zdjęcia z uroczystości chrztu świętego + zdjęcia pozowane po Mszy Świętej  w albumie 13x18  + CD ze zdjęciami z albumu: 200 - 250 PLN
3. Zdjęcia z uroczystości chrztu świętego + zdjęcia pozowane po Mszy Świętej (portrety dziecka, grupowe z całą rodziną, z rodzicami chrzestnym, itp.)  w albumie  13x18 + CD ze zdjęciami z albumu oraz wszystkimi dodatkowymi ujęciami  oraz film z uroczystości:  250-350 PLN
 
Informacje dodatkowe:
 
Przed uroczystością zapisywane są numery telefonów i w tygodniu, po umówieniu spotkania, gotowe zdjęcia w albumie są dostarczane do domu lub pod ustalony adres, gdzie można dokonać wyboru pakietu i zakupić zdjęcia lub zrezygnować z zakupu. 
 
Chęć wykonania zdjęć przed Mszą Św. w domu i po uroczystości, np. podczas spotkania rodzinnego, prosimy zgłaszać najpóźniej dzień wcześniej pod numerem informacyjnym: 660 048 421. Próbki zdjęć oraz formularz kontaktowy: tutaj  
 

Drukuj PDF

Powrót

Nowości


Warning: Creating default object from empty value in /parafia_archiwum1/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /parafia_archiwum1/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /parafia_archiwum1/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /parafia_archiwum1/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /parafia_archiwum1/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Popularne


Warning: Creating default object from empty value in /parafia_archiwum1/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /parafia_archiwum1/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /parafia_archiwum1/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /parafia_archiwum1/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /parafia_archiwum1/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Copyright © Parafia Matki Bożej Królowej Aniołów 2021

Autorzy szablonu strony: Joomla Templates